Diverse ţări au preluat principiile oglindite în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, adaptându-le la propriile lor cerinţe.

 

În această secţiune vom examina modul în care ţările selectate au dus acest proces mai departe.

 România

Punctele de vedere ale Ministrului de Afaceri Externe al României referitoare la respectarea de România a Drepturilor Omului sunt următoarele:

Pentru România, la fel ca pentru Uniunea Europeană, respectarea drepturilor omului este o prioritate pentru politica externă.

Conform Constituţiei, România este un stat democrat şi social guvernat de lege. În spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi al Revoluţiei din decembrie 1989, România preţuieşte şi garantează, ca valori supreme, demnitatea umană, drepturile şi libertăţile civile, dezvoltarea liberă a personalităţii umane, justiţia şi pluralismul politic.

România a ratificat majoritatea tratatelor universale şi europene cu privire la drepturile omului.

Conform articolului 20 al Constituţiei României:

Prevederile constituţionale referitoare la drepturile şi libertăţile civile vor fi interpretate şi puse în aplicare în conformitate cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu acordurile şi cu alte tratate din care România face parte.

În cazul în care există diferenţe între acordurile şi tratatele cu privire la drepturile fundamentale ale omului din care România face parte şi legile domestice, reglementările internaţionale prevaleaza, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile domestice conţin prevederi mai favorabile.

Pornind de la aceste principii, România şi-a efectuat activitatea pe plan internaţional cu scopul înfiinţării unor instituţii puternice care să impună apărarea drepturilor omului. Alături de statele partenere UE, în 2006 România a contribuit la înfiinţarea Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU.

România a fost aleasă membră a Consiliului pentru un mandat de doi ani, respectiv între 2006 şi 2008.

Între iunie 2007 şi iunie 2008, această ţară a fost primul stat membru al UE care să deţină preşedinţia Consiliului pentru Drepturile Omului de la înfiinţarea acestuia.

Mai mult, România candidează la încă un mandat, în perioada 2011-2014.”

România a fost aleasă, iar Misiunea Permanentă a României pe lângă ONU a declarat:

„România a fost aleasă, la 20 mai 2011, membru în Consiliul Drepturilor Omului  (CDO), pentru un mandat de trei ani, în urma alegerilor desfăşurate în reuniunea plenară a Adunării Generale a ONU, la New York.

Rezultatul acestui vot demonstrează aprecierea de care se bucură ţara noastră pe scena internaţională, ca partener de dialog activ şi responsabil în domeniul promovării şi protecţiei drepturilor omului. Totodată, succesul din data de 20 mai reprezintă un gest de recunoaştere a progreselor obţinute în ultimii 20 de ani, în plan intern, în domeniul protecţiei drepturilor omului, al consolidării democraţiei şi statului de drept.

Cu această ocazie, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Baconschi, a declarat că „mandatul încredinţat României implică, dincolo de recunoaşterea de prestigiu, o responsabilitate deosebită în sensul îmbunătăţirii activităţii ONU în domeniul drepturilor omului.”

Evoluţiile recente din Orientul Mijlociu şi Africa de Nord au demonstrat, încă o dată, că respectarea drepturilor omului şi, în general, a principiului universal al demnităţii umane constituie piatra de temelie pentru dezvoltarea armonioasă a unei societăţi.

În contextual internaţional actual, este de datoria comunităţii internaţionale să se implice de o manieră mai hotărâtă în consolidarea instituţiilor cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor omului, atât în plan intern, cât şi internaţional.

În opinia României, Consiliul Drepturilor Omului, ca organ specializat al ONU în acest domeniu, are un rol esenţial pentru asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale la nivel global.

Ca membru al CDO, România este pregătită să contribuie la realizarea eficientă a mandatului acestui important pentru ONU.

Din 2016 România nu este membră a Consiliului pentru Drepturile Omului, poziția sa în raport cu o serie de tratate internaționale este conturată pe site-ul Consiliului.